Privacy Statement

Het is niet alleen van belang dat we intern duidelijk hebben hoe we met persoonsgegevens of tot personen herleidbare gegevens omgaan, maar ook dat stakeholders van buiten onze organisatie weten wat ze in dit kader van New Vision Groep mogen verwachten als ze onze websites bezoeken. Dat is vastgelegd in deze privacy Statement.

1. Onze websites

New Vision Groep maakt gebruik van de volgende websites:

In deze Privacy Statement leggen wij uit hoe wij via onze websites verzamelde gegevens van bezoekers beschermen.

Door gebruik te maken van onze websites gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in deze Privacy Statement.

Deze Privacy Statement kan van tijd tot tijd worden aangevuld of gewijzigd door privacy statements die specifiek zijn voor bepaalde delen van onze websites (bijv. personeelswerving).

Mocht u nog vragen hebben over deze Privacy Statement, neemt u dan contact met ons op via de link 'contact'.

2. Gegevensverzameling

Als bezoeker kunt u zonder opgave van persoonsgegevens gebruikmaken van onze websites. Onze websites verzamelen alleen persoonsgegevens die duidelijk en vrijwillig door bezoekers zijn verstrekt. Bedoelde gegevens kunnen onder meer zijn: uw naam, huidige functie, bedrijfsadres, e-mailadres, telefoonnummer en faxnummer.

Ook mogen wij door u verstrekte inhoud bewaren en onderhouden, zoals onder meer vermeldingen op blogs, fora, wiki's en andere sociale-mediatoepassingen en diensten die wij eventueel verzorgen.

We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand, of seksuele geaardheid van bezoekers. Zo nodig zullen wij uw expliciete toestemming voor het verzamelen en gebruiken van bedoelde gegevens vragen.

3. Logboekgegevens, cookies en webbakens

Onze websites verzamelen standaard internetlogboekgegevens, zoals uw IP-adres, type browser en taal, toegangstijdstip en verwijzende websiteadressen. Om te zorgen voor een goed beheer van onze websites en een zo makkelijk mogelijke navigatie kunnen wij of onze serviceproviders gebruikmaken van cookies (kleine tekstbestandjes die in de browser van een gebruiker worden opgeslagen) of Webbakens (elektronische afbeeldingen waardoor onze websites kunnen tellen hoeveel bezoekers een specifieke pagina hebben bezocht en toegang tot bepaalde cookies kan krijgen) voor het verzamelen van totaalgegevens. Aanvullende gegevens over hoe wij gebruikmaken van cookies en andere volgtechnologieën en hoe u daar zeggenschap over houdt, staat – indien van toepassing - vermeld in onze mededeling over cookies.

4. Gebruik van gegevens

Het kan zo zijn dat u persoonsgegevens via onze websites verstrekt, bijv. om toegang te krijgen tot specifieke inhoud, om een evenement via onze websites bij te wonen, op een onderzoek te reageren, of om een verzoek te doen tot verzending van mededelingen over een specifiek interessegebied. In die gevallen wordt de door u opgegeven informatie gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en om onze websites en aanverwante aan u geleverde diensten aan uw wensen aan te passen en te verbeteren. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, of om u reclamematerialen te sturen of berichten over diensten die door entiteiten van de New Vision Groep worden verleend, als wij daarvan denken dat ze voor u van belang kunnen zijn. Ook mogen wij contact met u opnemen om feedback te vragen over diensten die door entiteiten van de New Vision Groep zijn verleend of voor markt- of andere onderzoeksdoeleinden.

Uw persoonsgeg